DRUKUJ
2018-01-05

Urząd Miejski w Nałęczowie

Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 3 sierpnia 2017 r. (SO-III.431.5.2017)

 

 

Zakres kontroli:

  1. Powszechny obowiązek obrony (bez obrony cywilnej i akcji kurierskiej) - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
  2. Rejestracja stanu cywilnego - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.