DRUKUJ
2018-01-08

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.453.2017

z dnia 29 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Krzczonów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w obrębie geodezyjnym Żuków.