DRUKUJ
2018-01-15

Urząd Miasta Lublin

Kontrola przeprowadzona w dniach 17 i 28 sierpnia 2017 r. (IGK-III.431.6.2017)

 

 

Zakres kontroli: ocena działalności powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz art. 40h ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.