DRUKUJ
2018-01-19

Starostwo Powiatowe w Puławach

Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 30 listopada 2017 r.

(IF-VII.7840.9.53.2017)

 

 

Zakres kontroli: rzetelność prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę w I półroczu roku 2017.