DRUKUJ
2018-01-31

"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w
Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie” - edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
 

W bieżącym roku na realizację Programu Osłonowego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł.
 

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
 

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.