DRUKUJ
2018-02-05

Starostwo Powiatowe w Zamościu

Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 28 listopada 2017 r.

(IF-VII.7840.9.51.2017)

 

 

Zakres kontroli.
Rzetelność prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz terminowość wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę w I półroczu 2017 r.