DRUKUJ
2018-02-13

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pan Jan Kita - tłumacz przysięgły j. niemieckiego

 
Kontrola przeprowadzona w dniu 12 lutego 2018 r.