DRUKUJ
2018-02-13

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.31.2018

z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/263/2017 Rady Gminy Konopnica z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu.