DRUKUJ
2018-02-13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu
Fabrycznym

Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 26 - 27 czerwca 2017 r.

(PS-Ch.431.4.1.2017)
 

Zakres kontroli: ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy panstwa w wychowaniu dzieci w zakresie rozpatrywania wniosków drogą elektroniczną.