DRUKUJ
2018-02-16

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

 

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 159
tel : 81-74-24-780
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.