DRUKUJ
2018-02-20

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Kamila Korba - tłumacz przysięgły j. niemieckiego.

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 20 lutego 2018 r.