DRUKUJ
2018-02-26

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu
państwa

oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 r.