DRUKUJ
2018-02-26

Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.3.2018

z dnia 23 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczew, w części obejmującej § 3 pkt 7 uchwały.