DRUKUJ
2018-02-26

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.55.2018

z dnia 22 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność zarządzeń Wójta Gminy Werbkowice:

- Nr 128/2017 z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach,
- Nr 140/2017 z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach,
- Nr 148/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.