DRUKUJ
2018-02-27

Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.2.2018

z dnia 19 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/221/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębu Gościeradów Folwark – etap I w części obejmującej § 11 ust. 2 uchwały.