DRUKUJ
2018-02-28

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.42.2018

z dnia 27 lutego 2018 r.  stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/357/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku biurowo-technicznym położonym w Niemcach przy ul. Lubelskiej 119 na działce gruntu nr 695/1, w części obejmującej § 2 uchwały.