DRUKUJ
2018-03-08

Straż Miejska w Świdniku

Kontrola przeprowadzona w dniu 8 stycznia 2017 r. (ZK-III.68.7.18.2017)

 

Zakres kontroli:

  • wykonywanie uprawnień określonych w art. 12 ustawy o strażach gminnych;
  • użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego;
  • prowadzenia ewidencji etatów, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów oraz wyników działań straży.