DRUKUJ
2018-03-09

Urząd Gminy Jabłoń

Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 22 lutego 2017 r.

(SO-BP.431.1.2017)

 

 Zakres kontroli:

  1. Realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, sprawdzenie prawidłowości sporządzania aktów stanu cywilnego, gromadzenia i przechowywania dokumentow będących podstawą ich sporządzania.
  2. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i administracyjnej zmiany imion i nazwisk.
  3. Realizacja zadań zleconych z zakresu spraw wojskowych (bez obrony cywilnej i akcji kurierskiej).