DRUKUJ
2018-03-16

Urząd Gminy Trzeszczany

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 27 września 2017 r. (SO-Z.431.10.2017)

 

 Zakres kontroli:

  1. Ocena prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
  2. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk, zgodnie z ustawą  z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
  3. Realizacja wybranych z zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu gminnego zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.