DRUKUJ
2018-03-16

Urząd Gminy Mircze

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 29 listopada 2017 r. (SO-Z.431.13.2017)

 

 Zakres kontroli:

  1. Powszechny obowiązek obrony (bez obrony cywilnej i akcji kurierskiej) - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
  2. Ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, zmiana imienia i nazwiska - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.