DRUKUJ
2018-03-21

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Edyta Kazimiera Chołomej - tłumacz przysięgły j. niemieckiego.

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 10 marca 2018 r.