DRUKUJ
2018-03-22

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Monika Cios - tłumacz przysięgły j. niemieckiego

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 20 marca 2018 r.