DRUKUJ
2018-03-22

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Dorota Czach-Wołos - tłumacz przysięgły j. niemieckiego

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 21.03.2018 r.