DRUKUJ
2018-03-29

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pan Paweł Cygan - tłumacz przysięgły języka niemieckiego

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 22 marca 2018 r.