DRUKUJ
2018-05-09

Urząd Gminy Jabłonna

Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 23 - 28 listopada 2017 r. (ŚR-III.0431.47.2017.RR).

 

Zakres kontroli:

Realizacja zadań zleconych przez administrację rządową wynikających z przepisów ustawy z dnia10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. Nr 1340 – j. t.).

Okres objęty kontrolą - od 1 lutego 2017 r. do dnia kontroli.