DRUKUJ
2018-05-10

Urząd Gminy Borki

Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 5-6 i 18 grudnia 2017 r. (PS-BP.431.2.10.2017).

 

Zakres kontroli:

Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.