DRUKUJ
2018-05-10

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Anna Lis - tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 9 maja 2018 r.