DRUKUJ
2018-05-10

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Izabela Krawczyk - tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 10 maja 2018 r.