DRUKUJ
2018-05-14

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pan Kazimierz Wrotkowski - tłumacz przysięgły języka czeskiego.

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 11 maja 2018 r.