DRUKUJ
2018-05-17

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Monika Szumska-Dolecka - tłumacz przysięgły języka francuskiego, hiszpańskiego i portugalskiego.

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 16 maja 2018 r.