DRUKUJ
2018-05-17

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Urszula Gębka - tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 15 maja 2018 r.