DRUKUJ
2018-05-21

Gminna Spółka Wodna w Obszy

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 27 września 2017 r. (ŚR-II.431.41.2017).

 

Zakres kontroli:

1. Sprawdzenie prawidłowości i kompletowości dokumentacji z zakresu:


- działalności organów GSW w Obszy,
- planu rzeczowego i finansowego robót konserwacyjnych,
- wykonania rzeczowego i finansowego robót konserwacyjnych,
- poziomu ściągalności składek członkowskich i zaległych,
- wydatkowania dotacji od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.


2. Oględziny wykonanych robót.