DRUKUJ
2018-05-22

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie

Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 5 do 20 kwietnia 2018 r. (PN-III.862.4.2018).

 

Zakres kontroli:

1. Przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na: roboty publiczne, prace interwencyjne, refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, dofinasowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, prace społeczne użyteczne oraz sposób wykorzystania bonu na zasiedlenie.

2. Tryb i sposób prowadzenia wybranych usług rynku pracy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz sposób wykorzystania bonu szkoleniowego.

3. Stosowanie warunków i procedur w realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

4. Realizacja zadań związanych z badaniem i analizowaniem sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście postępowania o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.