DRUKUJ
2018-05-29

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Zamościu

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 28 marca 2018 r. (WZO.9532.1.4.2018)

 

Przedmiotem kontoli była kontola orzeczenia o stopniu niepełnosprawości osoby pod względem prawidłowości kwalifikacji do umiarowanego stopnia niepełnosprawności na podstawie znajdującej się w aktach dokumentacji medycznej, zgodności z zebranymi dokumentami oraz z przepisami dotyczącymi orzekania o stopniu niepełnosprawności.