DRUKUJ
2018-06-11

Program Wieloletni "Niepodległa"

W dniu 16 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. poz. 910). Zgodnie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia - wojewoda powołuje zespół do oceny wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

W ramach konkursu szkoły i placówki oświatowe mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości
od 3 000 zł do 10 000 zł
. Organ prowadzący powinien zapewnić 20 proc. wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz przeprowadzić promocję zadania.

 

Organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek.