DRUKUJ
2018-06-19

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pan Aleksander Sadurski - tłumacz przysięgły języka arabskiego.

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 23 maja 2018 r.