DRUKUJ
2018-06-19

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pan Wojciech Wojdat - tłumacz przysięgły języka francuskiego.

Kontrola przeprowadzona w dniu 11 czerwca 2018 r.