DRUKUJ
2018-06-19

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Małgorzata Wojciechowska - tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

Kontrola przeprowadzona w dniu 14 czerwca 2018 r.