DRUKUJ
2018-06-19

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Anna Dunin-Dudkowska - tłumacz przysięgły języka angielskiego.

Kontrola przeprowadzona w dniu 11 czerwca 2018 r.