DRUKUJ
2018-06-21

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Marta Młynarczyk - tłumacz przysięgły języka francuskiego.

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 20 czerwca 2018 r.