DRUKUJ
2018-06-28

Urząd Gminy Stary Zamość

Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 20 grudnia 2017 roku do 10 stycznia 2018 roku. (PS-Z.431.5.8.2017)

 

Zakres kontroli: ocena realizacji zadań z zakresu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.