DRUKUJ
2018-08-29

Rejestr miejsc, w których gmina udziela
tymczasowego schronienia

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.