DRUKUJ
2018-11-15

Urząd Miejski w Józefowie

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w dniu 8 maja 2018 r.

(ZK-I.431.2.14.2018)

 

Zakrews kontroli:

  1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.
  2. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.
  3. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.