DRUKUJ
2018-11-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Kontrola przeprowadzona w dniach 2 - 6 października 2017 r. (PS-Ch.431.4.3.2017).

 

Zakres kontroli:

Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.