DRUKUJ
2018-12-18

Straż Miejska we Włodawie

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 19 października 2018 r. (ZK-III.68.7.12.2018).

 

Zakres kontroli:
1. wykonywanie uprawnień określonych w art. 12 ustawy o strażach gminnych,
2. użycie broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego,
3. prowadzenia ewidencji etatów, wyposażenia w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów oraz wyników działań straży.