DRUKUJ
2018-12-21

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.374.2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.374.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/313/2018 Rady Gminy Konopnica z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Konopnica, części obejmującej jej § 1 ust. 13 w zakresie zmiany § 42 ust. 1 Statutu w brzmieniu: „o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania”.