DRUKUJ
2019-01-02

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LEKARZ
RODZINNY s.c. w Kraśniku

Kontrola przeprowadzona w dniach od 21 marca do 17 kwietnia 2018 r. (ZD-I.9612.28.2018.GS)

 

Zakres kontroli: zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, ocena realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, w tym ocena dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.