DRUKUJ
2019-01-02

Podmiot leczniczy PLUS-MEDIC Spółka z o.o. w
Lublinie

Kontrola przeprowadzona w dniach 23-24 października 2018 r. (ZD-I.9612.95.2018.BB)

 

Zakres kontroli: organizacja opieki medycznej nad kobietą i noworodkiem ze szczególnym uwzględnieniem standardów opieki okołoporodowej.