DRUKUJ
2019-01-03

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.383.2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.383.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.