DRUKUJ
2019-01-08

Urząd Gminy Stary Brus

Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 22 – 26 października 2018 r.

(ŚR-III.0431.41.2018.RR)

 

Zakres kontroli.
Realizacja zadań zleconych przez administrację rządową wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.